پروژه ۱۵ دوربین درب ضدسرقت ایرانیان

  • تاریخ : ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

تیم مهندسی دیده بان میهن با ارائه کاری جدید برای پروژه نصب دوربین مداربسته درب ضد سرقت ایرانیان رزومه کاری خود را درخشان تر کرد زیرا با استفاده از .. . . .

پروژه ۱۵ دوربین درب ضدسرقت ایرانیان

  • ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

تیم مهندسی دیده بان میهن با ارائه کاری جدید برای پروژه نصب دوربین مداربسته درب ضد سرقت ایرانیان رزومه کاری خود را درخشان تر کرد زیرا با استفاده از .. . . .

پروژه 16 دوربین انبار کاشی نوری

  • تاریخ : ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

تیم مهندسی دیده بان میهن با ارائه کاری جدید برای پروژه نصب دوربین مداربسته درب ضد سرقت ایرانیان رزومه کاری خود را درخشان تر کرد زیرا با استفاده از .. . . .

پروژه 32 دوربین باغ تالار آنا

  • تاریخ : ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

تیم مهندسی دیده بان میهن با ارائه کاری جدید برای پروژه نصب دوربین مداربسته درب ضد سرقت ایرانیان رزومه کاری خود را درخشان تر کرد زیرا با استفاده از .. . . .

پروژه 8 دوربین شبکه صنایع فلزی صدوقی

  • تاریخ : ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

تیم مهندسی دیده بان میهن با ارائه کاری جدید برای پروژه نصب دوربین مداربسته درب ضد سرقت ایرانیان رزومه کاری خود را درخشان تر کرد زیرا با استفاده از .. . . .

پروژه ۱۵ دوربین درب ضدسرقت ایرانیان

  • تاریخ : ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴

تیم مهندسی دیده بان میهن با ارائه کاری جدید برای پروژه نصب دوربین مداربسته درب ضد سرقت ایرانیان رزومه کاری خود را درخشان تر کرد زیرا با استفاده از .. . . .